WIELKIE STRATY

Pociągnęło to za sobą wielkie straty sub­stancji majątkowej oraz zmniejszenie produkcji rolnej kraju. Z kolei, opierając się na błędnie stosowanej zasadzie ekonomii skali, doprowadzono do powstania licznych nadmiernie wielkich przedsiębiorstw państwowych, do powstania w produkcji zwie­rzęcej gigantycznych ferm przemysłowych, co spowodowało spa­dek produkcji oraz niedopuszczalne zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego gnojowicą.System ekonomiczny stosowany w odniesieniu do sektora indywidualnego działał przez długie lata po 1948 r. w kierunku hamowania wzrostu produkcji rolnej, oraz pauperyzacji więk­szych gospodarstw rolnych. Z kolei system ten w odniesieniu do sektora uspołecznionego, zwłaszcza po 1974 r., spowodował ogromne straty nakładów materiałowych oraz obniżenie produkcji czystej (dochodu narodowego) tego sektora, zwłaszcza w pod­sektorze zespołowych gospodarstw rolnych kółek rolniczych.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)