ODRĘBNA KATEGORIA

Gleba stanowi odrębną ka­tegorię ekonomiczną i obciążają ją inne kategorie kosztów niż te, które występują przy klasycznych środkach trwałych.Za koszt użytkowania ziemi można natomiast przyjąć rentę gruntową, wynikającą z jej „rzadkości”, a więc z ograniczonej jej ilości, która w zasadzie nie może być zwiększona. Nie biorę tu pod uwagę zwiększania obszaru użytków rolnych przez rekul­tywację gleb zniszczonych albo przez wzięcie pod uprawę grun­tów dotychczas nie użytkowanych rolniczo. Proces ten jest jed­nak związany z dużymi nakładami kapitałowymi. Ziemia, a przede wszystkim gleba, ma wartość użytkową oraz wartość pieniężną. Według ekonomii marksowskiej nie ma ona „wartości bezwzględnej”, ponieważ nie jest stworzona przez pracę ludzką. Oczywiście na skutek doprowadzenia ziemi do sta­nu użytkowości ma ona taką „wartość”, jaką ma nakład pracy żywej i uprzedmiotowionej, zużytej na doprowadzenie nieużytku do stanu użytkowości rolniczej.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)