KRAJE O ROLNICTWIE MARGINALNYM

Kraje o rolnictwie marginalnym oraz producenci marginalni w krajach rozwiniętych, nie mogąc pokryć wysokich kosztów tego postępu, nie wytrzymają konkurencji krajów i rol­ników zamożnych. Nastąpi duże bezrobocie. Kraje eksporterskie utracą rynki zbytu na produkty rolne, gdy kraje importerskie zwiększą swą produkcję i przestaną importować surowce i arty­kuły rolnicze. Po jakimś jednak czasie rolnicy, którzy nie utrzy­mają się w produkcji, znajdą zatrudnienie w przetwórstwie pło­dów rolnych, co pozwoli im podnieść standard życia.Większość krajów wysoko rozwiniętych przeszła już podobny proces w związku z wielkim postępem w zakresie maszyn rolni­czych i mechanizacji rolnictwa.Cele, o których tu była mowa, będą zapewne realizowane w okresach trwających od 10 do 25 łat.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)