INŻYNIERIA GENETYCZNA

Inżynieria genetyczna najsilniej jest rozwinięta w Stanach Zjednoczonych .Jednakże w końcu lat siedemdziesiątych nie­wiele firm handlowych prowadziło badania w tej dziedzinie. Prze­wrót nastąpił tu dopiero w wyniku skutków pewnej uchwały Sądu Najwyższego Stanów. W dniu 16 czerwca 1980 r. sąd ten podjął uchwałę, że wyniki badań laboratoryjnych mogą również stanowić podstawę do udzielenia patentu ich autorowi na określo­ne odkrycie lub wynalazek. Od tego dnia liczne firmy biotech- niczne prowadzą intensywne badania w dziedzinie genetyki, głównie roślin.Biotechnologia może w nadzwyczaj silny sposób wpłynąć na postęp w rolnictwie, na szybki i gwałtowny wzrost produkcji rol­niczej, przy czym wpływ ten może być różny. Główne kierunki według dzisiejszego rozeznania są następujące: (1) chemiczne wiązanie azotu przez rośliny uprawne, (2) zwiększenie intensyw­ności biosyntezy w roślinach, (3) tolerancja roślin na zasolenie gleby, (4) odporność roślin uprawnych na herbicydy, (5) zwięk­szenie odporności roślin na wymarzanie.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)