FIZJOLOGIA ROŚLIN

Fizjologia żywego organizmu stanowi aparat tak skom­plikowany, że laik (a za takiego się uważam pomimo moich stu­diów rolniczych i długoletniej praktyki) nie jest w stanie jej w pełni poznać i dogłębnie zrozumieć. Podam więc tylko parę informacji o działaniu organizmu roślinnego. Nieco szerzej nato­miast zajmę się tym, na co rolnik—praktyk ma wpływ w swej gospodarczej działalności.O  tym, czym jest żywy organizm, w danym przypadku rośli­na, decydują geny stanowiące zawiązek cech dziedzicznych. Mieszczą się one w chromosomach i determinują powstanie okre­ślonej cechy określonego organizmu żywego, tu — rośliny. Ge­netyka zajmująca się dziedziczeniem cech oraz zmiennością orga­nizmów żywych rozwija się dynamicznie. Ostatnio powstała cała nauka zwaną inżynierią genetyczną, która zajmuje się aktywnym kształtowaniem dziedziczenia oraz powstawania cech. Wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w żywych orga- . nizmach, a więc i w roślinach, kierowane są przez enzymy regu­lujące przebieg tych procesów.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)