ETYKA ROLNICZA W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH

Dla jasności podaję, że nie chodzi tu o etykę innych ludzi do ludzi zajmujących się rolnictwem, lecz o etykę postę­powania rolników w swoim środowisku, a więc w stosunku do innych rolników, a także rolników w stosunku do pozostałej lud­ności nierolniczej.Trudno dzisiaj wymagać powrotu do stosunków pa- triarchalnych, które jeszcze niedawno można było tu i ówdzie znaleźć na wsi. Tempora mutantur et nos mutamur in illis (czasy się zmieniają i my zmieniamy się z nimi). Chodzi jednak o za­chowanie zasad etycznych w tych zmienionych czasach.Stosunki w rodzinie rolniczej oraz z domownikami. Wza- _ jemny stosunek szacunku w małżeństwie i właściwy podział pra­cy między mężem i żoną, nietraktowanie żony jako wyłącznie siły roboczej w gospodarstwie. Właściwy stosunek do tu i ówdzie jeszcze występującego najemnika, nieraz nie w pełni sprawnego. Właściwy stosunek między starszymi i młodymi: wzajemne zro­zumienie i nieraz konieczna wyrozumiałość.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)