CENNY ELEMENT

I tak np. PGR-y w roku 1979/1980 zużyły na 1 ha użytków rol­nych 323 kg NPK w czystym składniku. W tym samym roku kraje zachodnioeuropejskie o dwukrotnie wyższych plonach zu­żyły na 1 ha: Belgia — 282 kg, Holandia — 311 kg i RFN — 273 kg NPK w czystym składniku. Japonia o nadzwyczaj inten­sywnym i wysoce produkcyjnym rolnictwie zużyła na 1 ha tylko o  100 kg NPK więcej niż polskie PGR, a mianowicie 427 kg.Ogromnie cennym elementem w zmianowaniu są wszelkie po- plony i międzyplony, zwłaszcza jeśli są przeznaczone na przyora- nie w celu wzmocnienia nawożenia organicznego. Te wsiewki są szczególnie cenne tam, gdzie w gospodarstwie jest zbyt mało obornika, przy niewielkich stanach zwierząt lub przy bezściółko- wym ich chowie. Poplony i międzyplony były szeroko stosowane w latach poprzednich, zwłaszcza zaś w latach przedwojennych na Zachodzie kraju.

Witam, mam na imię Konrad i od wielu lat zajmuję się wynajmem mieszkań. Chciałbym na tym blogu podzielić się z Wami moimi umiejętnościami i wiedzą, której doświadczyłem przez ostatnie lata mojej działalności.
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)